Доверително управление

Доверителното управление на средства представлява управление на индивидуални портфейли от финансови активи и/или пари. Екипът на управляващото дружество структурира портфейла от цени книжа и взима инвестиционните решения в зависимост от конкретните инвестиционни цели и ограничения на своите клиенти. Потенциални инвеститори в портфейли на доверително управление са институционални клиенти като пенсионни, застрахователни и здравни фондове, корпоративни клиенти и индивидуални такива. При тази услуга всички условия за инвестиране се договарят според изискванията на клиента, желаната доходност, неговата склонност да поема риск, инвестиционните възможности и опит, личните предпочитания и други параметри.

Доверително управление

Предимства

Тарифа на УД

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com