Контакти


Адрес: ул. “Аксаков” № 28

София 1000, България


Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail:trend@trend-am.com

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, Ви уведомяваме за:

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Политика на защита на личните данни в УД „Тренд Асет Мениджмънт"

 


Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 908,1889 arow 0.39 % 901,3945 arow 0.39 %
Тренд Балансиран Фонд 981,5485 arow 0.27 % 974,2052 arow 0.27 %
Тренд Фонд Консервативен 704,3688 arow -0.02 % 699,0992 arow -0.02 %