Управляващо дружество

Управляващо дружество

Политика на защита на личните данни в УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Информация за клиента относно политиката за добро изпълнение на клиентските нареждания

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УД Тренд Асет Мениджмънт АД за управление на дейността на инвестиционни дружества и за управление на портфейлите на инвеститори

Политика за определяне и изплащане на възнагражденията в УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Годишен финансов отчет

Политика за разглеждане и обработване на жалби постъпили в УД „ Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Правила за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролни органи, на инвестиционния консултант, на другите лица, работещи по договор за УД “Тренд Асет Мениджмънт” АД и на свързаните с тях лица

Правила за управление на конфиденциалната информация, както и за и за избягване на конфликти на интереси в УД “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Правила за вътрешната организация и вътрешния контрол на УД “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Правила за управление на риска на УД “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com